Kirkenes ungdomsskole

Prestevn. 34
9900 Kirkenes

Telefon    789 71 700
Fax         789 91 613

Telefon ansatte:

Team 8   789 71 722 / 723
Team 9   789 71 720 / 721
Team 10 789 71 724 / 725

kirkenes.ungdomsskole@svk.no
 

Trefftid helsesøster

Helsesøster Gina har åpen dør hver tirsdag fra 10.30 til 13.00 Elever, foresatte og lærere er velkommen. Helsesøster kan også kontaktes på 789 71 713 i trefftiden.
04.02.2014

RSS

Ordensreglement for skolene i Sør-Varanger

Ordensreglmenet for skolene i Sør-Varanger kommune.docx  

Skolemelk

SKOLEMELK

Kirkenes skole og SFO kan tilby melk. Foresatte bestiller og betaler skolemelka direkte til TINE. Gå inn på www.skolemelk.no for bestilling av abonnement.Første dag for melkeutlevering er 31. august
19.08.2011

RSS


www.utdanning.no

Velkommen til Kirkenes ungdomsskole!
Vår nye skole ble åpnet 5. desember 2011. Skolen er samlokalisert med barneskolen og kulturskolen.
Vi har ca. 240 elever på ungdomsskolen.
Rektor er Michael Berstad og inspektør er Ingar Henriksen. På kontoret finner du Randi Frantzen og Karin Figenschau.

Nyheter

Rutetid for skolebusser

Nye tider for skolebussene
Les mer »   19.08.2013

SKOLESKYSS 2013/2014

Alle som skal ha skoleskyss skoleåret 2013/2014 må søke elektronisk om dette i perioden 15. aug - 10 sept.
Les mer »   19.06.2013

Ny dagsrytme på ungdomsskolen


Les mer »   19.02.2013

TIl ansatte: Les jobbens e-post hjemme


Les mer »   13.08.2012

RSS

Vurdering i fag, orden og atferd

Opplæringsloven setter fokus på vurdering av elevens kompetanse i fagene og elevens orden og atferd.
Les mer »   23.11.2009

RSS

Grensevandring

kopi_av_grensev.jpg
I 2003 startet Kirkenes skole et prosjekt der alle elevene på ungdomskolen får tilbud om å ferdes langs hele den norsk-russiske grensen. På den 196 km lange marsjen møter elevene flere typer utfordringer og en meget spesiell læringsarena.
Les mer »   16.04.2007

RSS

§9A Elevens skolemiljø

Elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Utdanningsdirektoratet har gitt ut brosjyrer om elevenes skolemiljø til både elever og foreldre. Det er også utarbeidet ulike skjema for klage og forespørsel om tiltak. Se eget felt på forsiden
31.08.2012

RSS

Vi bruker It`s Learning

Møteplan for FAU Kirkenes ungdomsskole 2013/2014

FAU Kirkenes ungdomsskole ønsker velkommen til alle nye FAU medlemmer.
Møter i FAU er planlagt på første tirsdag i hver måned kl 18.00:
2013: Tirsdag 5/11, tirsdag 3/12 (avlyst)
2014: Tirsdag 7/1, tirsdag 4/2, tirsdag 11/3, tirsdag 1/4 og tirsdag 6/5.


FAU Kirkenes Ungdomsskole 2013/14

Foreldrenes arbeidsutvalg består av:
Bjørg Vibeke Nilsen - leder
e-mail:  bj-vinil@online.no  

Berit Hansen -nestleder
e-mail:


Merethe Vælitalo- sekretær
e-mail: mvmerethev6@gmail.com

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:

Søk