Kirkenes ungdomsskole

Prestevn. 34
9900 Kirkenes

Telefon    78 97 17 00
Fax         78 99 16 13

Telefon ansatte:

Team 8   78 97 17 22 / 23
Team 9   78 97 17 20 / 21
Team 10 78 97 17 24 / 25

kirkenes.ungdomsskole@svk.no
 

Trefftid helsesøster

Legges ut når dette er klart for skoleåret 2014-15.
04.02.2014

RSS

Ordensreglement for skolene i Sør-Varanger

Ordensreglmenet for skolene i Sør-Varanger kommune.docx  

Skolemelk

...
RSS

Skolerute for skoleåret 2014-15

Skolerute for skoleåret 2014-15


Les mer »   13.08.2013

RSS


www.utdanning.no

Velkommen til Kirkenes ungdomsskole!
Vår nye skole ble åpnet 5. desember 2011. Skolen er samlokalisert med barneskolen og kulturskolen.
Vi har ca. 240 elever på ungdomsskolen.
Rektor er Michael Berstad og inspektør er Ingar Henriksen. På kontoret finner du Randi Frantzen og Karin Figenschau.

Nyheter

Rutetider skolebuss

Husk å søke om busskort; se egen artikkel. Skolebussen tar deg med til og fra skolen selv om du ikke har mottatt busskort. Møt opp på nærmeste bussholdeplass.
Les mer »   13.08.2014

Skolestart høsten 2014

Velkommen til nytt skoleår! Elevenes første skoledag er torsdag 21. august 08.30-14.40. Husk innesko! Ansatte starter mandag 18. august; 08.00-15.30.
13.08.2014

SKOLESKYSS 2014/2015

Alle som skal ha skoleskyss skoleåret 2014/2015 må søke elektronisk om dette. Søknadsportalen åpner 1. juli. Gå inn på www.177finnmark.no/skoleskyss
Les mer »   19.06.2013

Dagsrytme på ungdomsskolen


Les mer »   19.02.2013

TIl ansatte: Les jobbens e-post hjemme


Les mer »   13.08.2012

RSS

Vurdering i fag, orden og atferd

Opplæringsloven setter fokus på vurdering av elevens kompetanse i fagene og elevens orden og atferd.
Les mer »   23.11.2009

RSS

Grensevandring

kopi_av_grensev.jpg
I 2003 startet Kirkenes skole et prosjekt der alle elevene på ungdomskolen får tilbud om å ferdes langs hele den norsk-russiske grensen. På den 196 km lange marsjen møter elevene flere typer utfordringer og en meget spesiell læringsarena.
Les mer »   16.04.2007

RSS

§9A Elevens skolemiljø

Elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Utdanningsdirektoratet har gitt ut brosjyrer om elevenes skolemiljø til både elever og foreldre. Det er også utarbeidet ulike skjema for klage og forespørsel om tiltak. Se eget felt på forsiden
31.08.2012

RSS

Vi bruker It`s Learning

Møteplan for FAU Kirkenes ungdomsskole 2013/2014

FAU Kirkenes ungdomsskole ønsker velkommen til alle nye FAU medlemmer.
Møter i FAU er planlagt på første tirsdag i hver måned kl 18.00:
2013: Tirsdag 5/11, tirsdag 3/12 (avlyst)
2014: Tirsdag 7/1, tirsdag 4/2, tirsdag 11/3, tirsdag 1/4 og tirsdag 6/5.


FAU Kirkenes Ungdomsskole 2013/14

Foreldrenes arbeidsutvalg består av:
Bjørg Vibeke Nilsen - leder
e-mail:  bj-vinil@online.no  

Berit Hansen -nestleder
e-mail:


Merethe Vælitalo- sekretær
e-mail: mvmerethev6@gmail.com

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:

Søk